____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра напомня на гражданите, че е забранено увреждането на дърветата при бране на липов цвят

Mezdra_Lipov tsvyat_Brane_Kmet_Zapoved_02

Община Мездра напомня на гражданите, че съгласно Заповед №332/ 01.06.2020 г. на кмета Иван Аспарухов е забранено рязането, чупенето и увреждането на липови дървета за добиване на липов цвят, които се намират в Общинския поземлен фонд и в зелените площи на територията на община Мездра, както и на липови дървета по тротоари, алеи, площади, паркове, градини, сервитути на пътните артерии и други площи – общинска собственост. 

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, т. 1 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра и чл. 27, т. 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра.

На нарушителите ще бъде съставян акт за установяване на административно нарушение. Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра, глобата за този вид нарушения е до 100 лв. за граждани и до 200 лв. за еднолични търговци и юридически лица. 

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на инж. Розалина Георгиева, директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ в Община Мездра, а за съдействие при изпълнението й е уведомен началникът на Районно управление „Полиция“.