____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На 30 юни изтича крайният срок за плащане на първата вноска на местните данъци и такси

Mestni_Danatsi_Taksi 2021

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че на 30 юни изтича крайният срок за плащане на първата вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г. 

Съгласно Закона за местните данъци и такси са определени следните срокове за плащане на: 

Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска – до 30 юни, II вноска – до 31 октомври; 

Данък върху превозните средства: I вноска – до 30 юни, II вноска – до 31 октомври; 

Патентен данък - внася се на четири равни вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто тримесечие – от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие – от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие – от 1 август до 31 октомври. 

След изтичане на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва. 

Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини: 

безкасово по банков път в Банка „ДСК“ – Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане: 

44 14 00 – за патентен данък, 

44 21 00 – за данък недвижими имоти, 

44 23 00 – за данък моторни превозни средства, 

44 24 00 – за такса битови отпадъци. 

на касите на Община Мездра в Център за услуги и информация на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство, 

• с пощенски запис на касите на „Български пощи“, 

• в офисите на „Изипей“ („EasyPay”), 

• в „Обединена българска банка“ (ОББ), 

• в Кметствата по населени места.