____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Провеждането на конкурс по оферти за продажба на общински имот

Провеждането на конкурс по оферти за продажба на общински имот – земеделска земя – имот № 036022 от 46,724 дка в землището на с. Руска Бяла .
Конкурсът ще се проведе на 22.05. 2007 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 29.05 . 2007 г
Срок за представяне на документите за участие : до 21.05.2007 за първата дата и до 28.05.2007 г.- за втората дата , до 15.00 часа .
Информация за конкурса и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , или на телефон : 9 – 26-77 .

https://www.livechatalternative.com/