____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява във връзка с откриване на процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование

О Б Я В А
 
            Община Мездра обявява, че открива процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование на територията на Община Мездра, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.
         Информация относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, заявление за включване в състава на доброволно формирование и формуляр за кандидатстване, са публикувани на сайта на община Мездра.
        
         Допълнителна информация – в  „Център за услуги и информация” на община Мездра.
 
         Краен срок за подаване на заявления – до запълване на нужният брой.
        
Лице за контакт: Добромир Александров – ст. експерт ''С ОР В и БД'',
GSM: 0878125346.
 
 
https://www.livechatalternative.com/