____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

График за транспортиране на бюлетините и на останалите изборни книжа и материали след получаването им от СИК до съответните избирателни секции в община Мездра

Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Община Мездра съобщава, че със Заповед №476/ 01.07.2021 г. на кмета на община Мездра Иван Аспарухов са определени следните дежурни коли и автобуси за транспортиране на бюлетините и на останалите изборни книжа и материали след получаването им от Секционните избирателни комисии (СИК) до съответните избирателни секции в общината на 10 юли 2021 г. (събота) по направления, както следва: 

• За направление Ребърково – Лютиброд – Зверино – Оселна – Игнатица – Злидол – Елисейна – Очиндол: 

- Автобус с рег. № ВР32-93 ВР, марка „Акия“ – тръгва в 12:30 ч., 

- Автомобил с рег. № ВР 89-77 СС – тръгва в 12:30 ч.

• За направление Дърманци – Лик – Ослен Криводол: 

- Автобус с рег. № ВР 53-83 ВТ, марка „Пежо – тръгва в 13:00 ч., 

• За направление Брусен – Царевец – Старо село: 

- Автобус с рег. № ВР 53-86 ВС, марка „Хюндай“ – тръгва в 13:30 ч., 

• За направление Долна Кремена – Горна Кремена – Кален – Цаконица – Горна Бешовица: 

- Автобус с рег. №ВР 53-82 ВС, марка „Отойол“ – тръгва в 14:00 ч., 

• За направление Боденец – Крапец – Върбешница: 

- Автобус с рег. № СВ 22-09 РВ, марка „Мерцедес“ – тръгва в 14:30 ч., 

По всички останали направления колите и водачите тръгват в 15:00 часа от паркинга пред сградата на Община Мездра: 

• За направление Лютидол - автомобил с рег. № ВР 30-70 АМ, 

• За направление Типченица - автомобил с рег. № ВР 29-16 СС, 

• За направление Крета - автомобил  с рег. № ВР 95-17 ВМ, 

• За направление Моравица - автомобил с рег. № ВР 30-55 ВТ, 

• За направление Руска Бела – автомобил с рег. № ВР 71-33 ВВ, 

• За СИК в гр. Мездра: 

- автомобил с рег. № ВР 62-24 АК, 

- автомобил с рег. № ВР 95-17 ВМ, 

- автомобил с рег. № ВР 53-89 ВС, 

- автомобил с рег. № ВР 30-55 ВТ, 

- автомобил с рег. № ВР 89-77 СС, 

- автомобил с рег. № ВР 30-70 АМ, 

- автомобил с рег. № ВР 29-16 СС, 

- автомобил с рег. №  ВР 71-33 ВВ. 

В изборния ден, 11 юли 2021 г. (неделя), за придвижване на СИК от Община Мездра до Районна избирателна комисия – Враца след 20:00 часа ще бъдат на разположение следните автобуси: 

- автобус с рег. № ВР 32-93 ВР, марка „Акия“, 

- автобус с рег. № СВ 22-09 РВ, марка „Мерцедес“, 

- автобус с рег. № ВР 53-86 ВС, марка „Хюндай“, 

- автобус с рег. № ВР 53-83 ВТ, марка „Пежо“, 

- автобус с рег. № ВР 53-82 ВС, марка „Отойол“, 

- автобус с рег. № СВ 12-14 СМ, марка „Исузу“. 

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Мездра инж. Светлана Мицева.