__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг с явно наддаване на оборудван ,,Пункт за технически прегледи на МПС”

scan12073113520_1