____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880 - Белене

Офис за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880 – Белене от състава на Сухопътни войски, на лице изпълнявало военна служба ( кадрова военна служба).
Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес -31.08.2021 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра,
гр. Мездра, ул. "Христо Ботев ” № 27, тел. 0910 9 23 56, 0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман,
гр. Роман, бул. "Христо Ботев ” № 132-136, тел.09123 23-10, 0888218242;
3. Офис за военен отчет в община Криводол,
гр. Криводол, /старата сграда на община Криводол/, тел.0888218242;
4. Военно окръжие II степен -Враца, гр.Враца, ул.Алеко Константинов 10, тел.092 62 40 44;
https://www.livechatalternative.com/