Обучение на преброители, контрольори и резерви за Преброяване 2021 ще се проведе в Мездра

01_BG_Census 2021_Logo[7505]

Общинска преброителна комисия – Мездра и отдел „Статистически изследвания – Враца“ при Териториално статистическо бюро – Северозапад организират еднодневно обучение на всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 

Обучението ще се проведе на 27 август (петък) и на 30 август (понеделник) от 9:00 и от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27) на четвъртия етаж в сградата на Общинската администрация. 

По време на обучението преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, със съдържанието на преброителните карти, с начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и на указанията за провеждане на Преброяване 2021 в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с Covid-19, разработени от Министерство на здравеопазването.

Преди обучението на всички участници в преброяването ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти. 

Преброяване 2021 ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври на два етапа: първи етап – чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 7 септември до 24.00 часа на 17 септември и втори етап – чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 18 септември до 20.00 часа на 3 октомври, вкл. в събота и неделя. Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на статистическото изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т. нар. критичен момент на преброяването.

Преброителите и контрольорите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ). Гражданите ще могат да проверят кой е техният преброител на телефоните на НСИ. 

Всички преброители, контрольори и останалите лица, заети с подготовката и провеждането на преброяването, ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна. Това означава, че те нямат право да споделят с никого събраните индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването. Глобата за нарушителите варират от 2 000 до 6 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

За община Мездра са одобрени 81 преброители – 29 от гр. Мездра и 52-ма от съставните села на общината. Одобрените контрольори са 10, а резервите – 2-ма.  

Актуална информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 може да намерите на: https://census2021.bg/.