Обява за провеждане на срещи със собственици или ползватели на земеделска земя с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи

Обява