__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Отваряне на ценови оферти по процедура “Информация и публичност”

На 08.08.12 г. /сряда/ от 15 и 30 часа в Голяма заседателна зала на Община Мездра ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура “Информация и публичност” по проект BG051PO002/10/1.3-04 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.