____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Отваряне на ценови оферти по процедура „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”

На 10.08.12 г. /петък/ от 15.00 часа в Голяма заседателна зала на Община Мездра ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” по проект BG051PO002/10/1.3-04 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

https://www.livechatalternative.com/