____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

„Мeздрa-Автотранспоер 2003” ЕООД

 

На основание чл. 51 от Наредба за РПУРОбИ и решение от протокол № 9/29.05.2012 г. на Общински съвет – Мездра

 

ОБЯВЯВА

Търг с явно наддаване на следните недвижими имоти находящи се в двора на дружеството в гр. Мездра ул. „Хр. Ботев" № 104:

  1. УПИ1-1816 с площ 5 589 кв.м. в квартал 112а, при начална

тръжна цена 57 520 лв.

  1. ПИ 1819 с площ 3 102 кв.м. в кв. 112а, при начална тръжна цена 25 680 лв.
  1. УПИ VIII-1229, цялата 1 670 кв.м. заедно с прилежащата би това сграда с РЗП – 315 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра при начална тръжна цена 32 800 лв.
  2. УПИ IX-1229, цялата 1 760 кв.м. заедно с автомивка при на чална тръжна цена 24 800 лв.
  3. УПИ Х-1229, цялата 1 690 кв.м. при начална тръжна цена 21 760 лв

Търга ще се проведе на 29.08.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Мездра -IV ет. При неспечелен имот повторен търг ще се проведе на 05.09.2012 г. в същия час и място.
Тръжна документация се закупува в счетоводството на „Мездра Автотранспорт -2003" ЕООД.
Краен срок за закупуване на тръжна документация – 15.00ч. на 27.08.2012 г./за втората дата 03.09./
Краен срок за внасяне на депозит в размер на 10% и подава не на оферти за участие – 15.00 ч. на 28.08.2012 г./за втората дата 04.09/
За справки тел: 0910 5 03 61
0898 37 99 88 0888 73 50 98

https://www.livechatalternative.com/