обява за търг

 

              О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU“> 

                                   О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот   стопанска сграда , реализирана   в имот  № 000369 –  стопански  двор в близост до   регулацията на    с. Руска бяла ,  м.  „ Садината ”  със  застроена  площ от   206   кв.м. 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Търгът ще се проведе на 04.09.2012г. от 11.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 11 .09.2012 година<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU“>.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       …………………… 

/ Ив. Аспарухов  /

РС