____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Tърг с явно наддаване за продажба на биволски разплодник

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на биволски разплодник – собственост на Община Мездра, отглеждан в с. Лик. Начална цена – 920 лв.
Търгът ще се проведе на 16.10.2007 г. в стая 202 на Община Мездра от 10.00 часа.
Втора дата 23.10.2007 г. в същия час и място.
Цена на тръжната документация е 20 лева и се получава в Община Мездра, ул. “Христо Ботев” №27 етаж втори, стая №216 всеки работен ден от 8.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 17.00 часа в срок до деня, предхождащ търга.
За допълнителна информация тел.: 0910/92101/вътр. 164

https://www.livechatalternative.com/