____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Tърг с явно наддаване на общински недвижим имот № 036021

ОБЩИНА ГРАД МЕЗДРА

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот № 036021, находящ се в землището на с. Руска Бяла , м. „ Селската ливада „ с площ от 4, 311 дка.
Търгът ще се проведе на 30.10. 2007 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 06.11 . 2007 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА / инж. Г. Събков /
РС
публикувано: 05.10.2007

https://www.livechatalternative.com/