____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Проведе се събитие от поредицата от съвместни дейности по проект „Съвместни усилия за борба с природните бедствия“

DSC_4170.788130620cd4b58b25b2ac5bd30a2dfe220

      В периода 4-6 октомври 2021 се проведе събитие от поредицата от съвместни дейности по проект „Съвместни усилия за борба с природните бедствия“ РОБГ 416, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Съвместно тридневно обучение беше организирано от румънския партньор по проекта – Жандармерийската служба (инспекторат) в окръг Мехединци (Румъния) на територията на гр. Дробета-Турну Северин. В събитието взеха участници повече от 30 човека, като от страна на Водещия партньор община Мездра се включиха 10 човека пожарникари и представители на доброволното формирование за общинската администрация.
DSC_4381.788130620cd4b58b25b2ac5bd30a2dfe220
     Обучението беше проведено от високо квалифицирани лектори в тази сфера, включително от Инспектората на пожарната в окръг Мехединци. То беше свързано с подобряване на познанията за системите на спасяване при бедствия на територията на България и Румъния и създаване на възможности за съвместна работа на екипи от двете страни на границата, при необходимост и включваше теми като:
·         Запознаване с нормативната база в ЕС, Румъния и България.
·         Реакция при бедствие/спешни случаи и или спиране на горски пожари.
·         Роля и информираност на гражданското общество в случай на катастрофа, спешен случай или пожар.
·         Примери на добри практики за предпазване на населението в случай на извънредна ситуация и трансграничен аспект на възможностите за съвместна работа на спасителните екипа.
·         Запознаване и демонстрация на възможностите на закупената по проекта от румънския партньор специализирана техника за реакция при кризисна и/или спешна ситуация.
IMG_5333.783c4ca598192c20c3c12c18d6b1b110220
     Обучението премина на много високо ниво като приветствия към участниците направиха: префекта на окръг на Мехединци Кристинел Павел; полк. Адриан Замфир – началник на жандармерийския инспекторат на окръг Мехединци; полк. Мануел Дина – координатор на проекта страна на румънския партньор, полк. Драгомир Флорентин ръководител на Инспектората за спешни ситуации на окръг Мехединци; Аладин Джорджеску председател на Окръжен съвет на окръг Мехединци и др.