____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Поздравителен адрес от кмета на община Мездра по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври

pozdr.adress_obshtina

ДО 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА, 

КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

Уважаеми служители в Община Мездра, 

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, 

Уважаеми общински съветници, 

Приемете най-сърдечни поздрави от името на ръководния екип на Община Мездра по случай нашия общ празник – Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври! 

На този ден отдаваме дължимото уважение на служителите в Общинската администрация, ангажирани с отговорната задача да решават ежедневните проблеми на жителите на община Мездра, на кметовете на кметства и на кметските наместници, които са най-близо, в радост и болка, до хората в по-малките населени места, на общинските съветници като изразители на волята на гражданите на общината. 

Позволете ми да Ви благодаря за съвместната ни работа в името на просперитета на община Мездра и да Ви пожелая да бъдете още по-взискателни към себе си при отстояване на интересите на нашите съграждани! 

Продължавайте да работите все така всеотдайно и упорито за развитието на нашия общ дом – община Мездра! 

Бъдете живи и здрави! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра