____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване на общински недвижим имот № 044001

ОБЩИНА ГРАД МЕЗДРА

ОБЯВЯВА:

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот № 044001 находящ се в землището на с. Руска Бяла , м. Фонда , нива , пета категория с площ от 48,062 дка.
Търгът ще се проведе на 30.10.2007 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 06.11.2007 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга, до 15.00 часа.
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
/инж. Г.Събков/
РС О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот № 044001 в землището на с. Руска Бяла,м.” Фонда „ ,нива ,пета категория с площ от 48,062 дка.
Търгът ще се проведе на 04.03. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 11.03 . 2008 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до 29.02.2008, до 15.00 часа – за първата дата и до деня ,предхождащ търга за втората дата.
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

https://www.livechatalternative.com/