____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Тече основен ремонт в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Мездра

_DSC6258

В началото на новата учебна година, която започна на 1 октомври, стартира основен ремонт на материалната база на Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – гр. Мездра. Той се извършва от Общинско предприятие „Чистота“ със средства от бюджета на институцията в системата на предучилищното и училищното образование в община Мездра. 

_DSC6259

Ремонтът включва цялостна реконструкция на северното крило от втория етаж на бившия Младежки дом, в което се помещава ЦПЛР: изграждане на преградна стена между съществуващите две зали за занимания, демонтиране на остъклението на северната фасада на сградата и иззиждане на външна стена от газобетон, шпакловане, боядисване и т. н. 

_DSC6260

Обновяването на помещенията е подготовка за реализирането на Проект „В света на изкуството“, с който ЦПЛР кандидатства и беше одобрен за финансиране по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г., Модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“. 

_DSC6261

По проекта в ЦПЛР – Мездра ще бъде създаден Кабинет по изкуства за работа на децата и учениците, което значително би допринесло за подобряване на условията за развитие на интересите, способностите и компетентностите им, както и за постигане на ефективен образователен процес. 

За целта ще бъде закупено съвременно обзавеждане и оборудване за занимания по интереси в областта на музикалното, изобразителното и приложно изкуство и на литературното творчество, както и консумативи, материали и литература, стимулиращи личностното развитие на децата и учениците. 

Бюджетът на проекта е 23 509,75 лв., а срокът за изпълнение – учебната 2021/2022 г. 

_DSC6263

Междувременно служители на ОбП „Чистота“ започнаха подрязване на клоните и оформяне на короните на дърветата, разположени покрай градската улична мрежа. Санитарната сеч се извършва с превантивна цел по най-натоварените улици по сигнали на граждани.   

_DSC6275