____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С внушителен брой археологически находки приключва последният проучвателен сезон на крепостта „Калето“ в Мездра

Най-интересният артефакт, на който попадна екипът на Ганецовски, е керамична пластика на Богинята майка 

_DSC7012

С внушителен брой – повече от 150 находки, приключва редовното археологическо проучване през 2021 г. на праисторическия пласт на многослоен обект „Калето“ в гр. Мездра. Както и миналата година, изследванията бяха съсредоточени в западната част на обекта, върху сондаж с площ 45 кв. м., от екип с научен ръководител Георги Ганецовски – археолог и директор на Регионален исторически музей – Враца. Разкопките бяха осъществени с финансовата подкрепа на Сдружение „Благотворни приятели“. 

_DSC7015

„Попаднахме на останки от добре запазено, макар и опожарено жилище от каменно-медната епоха (края на V хил. пр. Христа), сподели за резултатите от последния археологически сезон на „Калето“ ръководителят на експедицията Ганецовски. Тази сграда е била с представителен характер, като има податки да я определим като двуетажна. И това съвсем не е случайно, тъй като тя се намира в най-високата част от скалния рид. 

_DSC7023

Другото нещо, на което попаднахме, е една голяма боклукчийска яма (бих казал, че това е мечтата на всеки археолог!), която се оказа изключително богата на археологически материал. Така например, в нея намерихме керамична зооморфна фигурка без глава, изобразяваща куче. А така също фрагмент от миниатюрно керамично зооморфно съдче, изобразяващо най-вероятно овен; бронзов пръстен от римската епоха (II-IV в.); множество изделия от кост: шпатули, шила, гладилки, кука за плетене и тежест за рибарска мрежа; няколко кремъчни върхове за стрели и голям брой стъргалки; керамични фрагменти с цветно-рисувана украса, рогова копачка и други. 

_DSC7029

Най-ценната находка обаче, подчерта Ганецовски, е антропоморфна керамична пластика на Богинята майка, която изобразява най-важният и разпространен в древността култ за осигуряване на плодородие, за продължаване на рода и за здраве. За разлика от пластичните изображения на Богинята майка, седнала на трон, които са характерни за късния халколит, тази е изобразена права. Което означава, че тя е дошла от друга културна общност. Тоест, имаме податки за много близки и интересни икономически и културни взаимодействия. 

За отбелязване е, че в случая е налице схематично изобразяване на главата (в горната част на фигурката) и едно твърде реалистично акцентиране върху долната част на тялото, а именно – детеродните органи и задните части на божеството. 

Тази пластика ни дава един разказ – разказ за високата духовност на общностите от преди повече от 6 000 години. Дори ако погледнем изображението на главата в профил, тя е обърната нагоре – към светлината, а ръцете й са в поза на адорация (вдигнати нагоре). 

_DSC7059

Но най-важното за нас е, че отново се потвърди констатацията ни, че при първото си заселване това място е било изключително важно от стратегическа и икономическа гледна точка, както и за културния обмен между тогавашните общности. 

_DSC7062

Този участък от обекта, каза в заключение Ганецовски, е последният, в който има възможност да се извърши проучване на праисторическите отложения след като тези от римския период вече са проучени. Целта е да освободим терена, което ще стане чрез един протокол на експертна комисия от Министерство на културата. За да може в следващите години да продължи реализирането на проекта за реставрация, консервация и социализация, вече цялостна, на „Калето“, включително чрез изграждане на необходимата допълнителна инфраструктура. За което, по мои наблюдения, има интерес от страна на ръководството на Община Мездра.“