____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търгове

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-pagination:none;<br />
mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:none;tab-stops:0cm”>             О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е 

З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

<span lang="ET" style="font-family:<br />
Arial”>         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на Ведомствен бюфет  в сградата на общината -    гр.  Мездра, ул. „ Хр. Ботев” 27.      Търгът ще се проведе на на  30.<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>10. 201<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>2 г. в Община Мездра ,стая № 201 от 10.00 часа . Втора дата – 06.<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>11 . 2012 г. в същия час и място.

<span lang="ET" style="font-family:<br />
Arial”>         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  с условията за участие  - стая № 104-А  на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”> 

РС

 

<span lang="ET" style="font-family:<br />
Arial”> 

<span lang="ET" style="font-family:<br />
Arial”> 

<span lang="ET" style="font-family:<br />
Arial”> 

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-pagination:none;<br />
mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:none;tab-stops:0cm”>           О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на    <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>терен за преместваем павилион в с. Долна Кремена.     Търгът ще се проведе на  06.<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>11. 2012г. от 10.30 часа в Община Мездра ,стая № 201. Втора дата – 1<span style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>3.11 . 201<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>2 г. в същия час и място.

<span lang="ET" style="font-family:<br />
Arial”>         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”> 

РС

https://www.livechatalternative.com/