____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг

Община Мездра
Обявава :
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на щанд №9 от 14,5 кв.м и щанд №10 от 14,5 кв.м в Снек-бар,гр.Мездра,ул.”Хр.Ботев”№27. Търгът ще се проведе на 15.01.2008г. от 10.30ч.в Община-Мездра.Втора дата -22.01.2008г.Тръжна документация и информация за търга се получава в стая№104-А на общината,тел.9-26-77.
Кмет на Община Мездра : Ив.Аспарухов

02.01.2008г.

https://www.livechatalternative.com/