____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Проект “Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра” - СЪОБЩЕНИЕ

        В рамките на проект “Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”, който се  осъществява с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие „ 2007-2013 г. , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР е изготвена Маркетингова стратегия за промотиране на туристическата атракция Археологически комплекс „Калето” гр. Мездра.

Мнението на всички заинтересовани по предложената Маркетинговата стратегия е от особена важност за нас. Материалът е на разположение на сайта на община Мездра – www.mezdra.bg.

Вашите предложения, мнения и коментари можете да изпратите до Общинска администрация на адрес гр.Мездра, ул.”Хр.Ботев” №27 или на e-mail; mezdra@mail.bg.

 

Mаркетинговата стратегия

https://www.livechatalternative.com/