____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

Община Мездра
Обявава :
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на щанд №3 от 10 кв.м, №9 от 14,5 кв.м и щанд №12 от 20 кв.м в Снек-бар,гр.Мездра,ул.”Хр.Ботев”№27. Търгът ще се проведе на 25.03.2008г. от 10.00ч.в Община-Мездра.Втора дата -01.04.2008г.Тръжна документация и информация за търга се получава в стая№104-А на общината,тел.9-21-16, вътр.112
Кмет на Община Мездра : Ив.Аспарухов
11.03.2008г.

https://www.livechatalternative.com/