____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

 О  Б  Щ  И  Н  А  -   Г  Р  А  Д     М  Е  З  Д  Р  А

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU”> 

                                   О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот   <span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>№ 020180  в м. „ Шербовец”  в землището на с. Крапец  с площ от 5,059 дка ,представляващ ливада  , седма категория , съгласно АОС № 1401/ 01.10.2012г.   <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът ще се проведе на 20.12.2012г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 27 .12.2012 година в същия час и място.       

         Информация за  търга , сроковете  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , 

телефон :9 -  20-16, вътр.112  .

                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                        ……………………  / Ив. Аспарухов  /

РС

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”> 

https://www.livechatalternative.com/