____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж  №89/05.12.2012г. за обект: „Аварийно механизирано възстановяване на железния път в междугарието Зверино – Мездра юг Път №2 от км 71+102 (KC №3) до км 85+320 (КС №6) с дължина 14218 м. по 2-ра жп линия” в землищата на с. Зверино, с. Люти брод, с. Ребърково, с. Крета, към което е приложено писмо с изх. В-2725/03.12.2012 г. на РИОСВ-Враца.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в сградата на Общинската

администрация, стая 105.

https://www.livechatalternative.com/