____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В А

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на тополова дървесина – стояща маса 57 куб.м в с.Старо село. Търгът ще се проведе на на 22.04.2008г. от 10.30 часа. Втора дата – 29.04. 2008г.
Срок за представяне на документите за участие в търга – деня предхождащ провеждането на процедурата , до 15.00 часа в стая № 104-а на общината.

За допълнителна информация тел. 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА:

……………………../ Ив. Аспарухов /
03.04.2008

https://www.livechatalternative.com/