__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Решение относно провеждане на конкурс за управител на ,,МБАЛ-Мездра” ЕООД – гр. Мездра

scan13011410440_1

scan13011410441_1