____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на конкурс по оферти за продажба на единадесет общински имоти в с . Моравица – за изграждане на ваканционно селище.
Конкурсът ще се проведе на 17.06.2008г. от 10.30 часа в Община Мездра. Втора дата – 24 .06.2008 година
Срок за представяне на документите за участие : до 16.06.2008 за първата дата и до 23.06.2007 г.- за втората дата , до 15.00 часа .
Информация за конкурса и документация за участие могат
да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , или на телефон :
9 – 20-16, вътр.112 .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

…………………… / Ив. Аспарухов /
РС
16.05.2008

https://www.livechatalternative.com/