____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на Община Мездра Античната и средновековна крепост „Калето“ за срок от 10 години

05_Mezdra_Kaleto_01

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на Община Мездра за срок от 10 години, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Предмет на решението е единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – „Антична и средновековна крепост „Калето“, находяща се в област Враца, община Мездра, заедно с териториалния обхват на недвижимата културна ценност, представляващ поземлен имот с площ 2 560 кв. м. 

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей – Враца.