____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Станаха известни призьорите в коледните конкурси за деца, ученици и възрастни, организирани от Община Мездра

_DSC7620

Станаха известни призьорите в коледните конкурси за деца, ученици и възрастни, организирани от Община Мездра – Общински конкурс за детска рисунка „Mоите вълшебни зимни мигове”, Общински ученически литературен конкурс „Моята коледна мечта” и Общински литературен конкурс „Бяла приказка”. 

Общински конкурс за детска рисунка „Моите вълшебни зимни мигове” 


І. Възрастова група – деца до 6 години: 

І място – Сияна Йончева, 

ІІ място – Дара Иванова, 

ІІІ място – Габриела Михайлова. 


ІІ. Възрастова група – ученици І-ІV клас: 

І място – Хрисия Георгиева, 

ІІ място – Андрияна Ангелова, 

ІІІ място – Саниа Цанкова. 


ІІІ. Възрастова група – ученици V-VІІ клас: 

І място – Христина Христова, 

ІІ място – Николета Томчовска, 

ІІІ място – Албена Даринчова. 


Общински ученически литературен конкурс „Моята коледна мечта” 


І. Възрастова група – ученици І-ІV клас: 


1. Раздел „Поезия” – стихотворение до 15 реда: 

І място – „Благослов” от Магдалена Стоянова, 

ІІ място – „Моята коледна мечта” от Савина Георгиева, 

ІІІ място – „Изненада” от Йоана Йолова. 


2. Раздел „Проза”-  есе до 15 изречения: 

І място – „Моите детски мечти“ от Савина Георгиева. 


ІІ. Възрастова група – ученици V-VІІ клас:


1. Раздел „Поезия” – стихотворение до 15 реда: 

І място – „Моята коледна мечта” от Лора Николова. 


2. Раздел „Проза”-  есе до 15 изречения: 

І място – „Моята коледна мечта” от Самира Бусаири, 

ІІ място – „Моята коледна мечта” от Тониа Кръстева, 

ІІІ място – „Моята коледна мечта” от Цветомира Драгоева. 


ІІІ. Възрастова група – VІІІ-ХІІ клас: 


1. Раздел „Поезия” – стихотворение до 15 реда: 

І място – „По Коледа” от Инна Атанасова, 

ІІ място – „Моята коледна мечта” от Борислав Иванов. 


2. Раздел „Проза”-  есе до 15 изречения: 

І място – „Моята коледна мечта” от Мария Цекова, 

ІІ място – „Моята коледна мечта” от Полина Пешева, 

ІІІ място – „Моята коледна мечта” от Александра Генова. 


Общински литературен конкурс „Бяла приказка” 


1. Раздел „Поезия”: 


а) стихотворение до 15 реда: 

І място – „Бяла приказка” от Рени Митева, 

ІІ място – „От обичта студът ще се разнежи” от Дарина Цветкова, 

ІІІ място – „Бяла приказка” от Величка Христова. 


б) цикъл хайку (до 5 тристишия): 

І място -  Борис Стрезов. 


2. Раздел „Проза”: 

а) есе до 15 изречения: 

І място – „Семейно огнище от Василка Коловска, 


б) разказ до 15 изречения: 

І място – „Очакване“ от Кирил Радовенски, 

ІІ място – „Бяла приказка” от Дарина Цветкова. 

Награждаването на призьорите ще се състои на 22 декември 2021 г. (сряда) от 10:00 часа във фоайето на партерния етаж в сградата на Община Мездра.