____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Шести читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Уважаеми творци, 

Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Шести читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец. 

Georgi Todorov_1928_2001

Регламент: Право на участие в конкурса имат всички жители на община Мездра, които са навършили пълнолетие, включително ученици от XI и XII клас. 

Раздели: 

I. Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор; 

II. Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници; 

III. Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници. 

Срок за подаване на творбите: до 15 април 2022 г. 

Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини: 

• по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“); 

• на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”, 

• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg  

Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса. 

Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 21 април 2022 г. в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра. 

Очакваме творбите ви! Успех!