____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С близо 400 души е намаляло населението на община Мездра през 2021 г.

01_Obshtina Mezdra_Naselenie_2021

Единственото населено място в общината с положителен прираст през последната година е Ребърково

20 001 физически лица са с постоянен адрес в община Мездра към 15.12.2021 г. Това показват данните от Националния регистър на населението на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). Лицата, чийто постоянен и настоящ адрес са в същото населено място, са 16 209. 

Към 31.12.2020 г. адресно регистрираните с постоянен адрес в община Мездра са 20 394. Тоест, през миналата година населението на общината е намаляло с 393-ма души. 

За гр. Мездра данните са: 11 312 лица с постоянен адрес в града към 15.12.2021 г., при 11 546 към 31.12.2020 г., отрицателен прираст – 234 души. Лица с постоянен и настоящ адрес в същото населено място в края на миналата година – 8 947. 

Тази негативна демографска тенденция се наблюдава в почти всички от 28-те населени места в община Мездра. Най-много, след гр. Мездра, е намаляло населението на най-голямото село в общината – Зверино: 1 537 лица с постоянен адрес към 15.12.2021 г., при 1 565 към 31.12.2020 г. (-28). 

Следват: Игнатица – 481 души към 15.12.2021 г. (-20), Моравица – 663 (-12), Лик – 229 (-11), Горна Кремена – 385 и Лютиброд – 255 (-9), Долна Кремена – 479 и Типченица – 298 (-8), Боденец – 544 и Елисейна – 326 (-7), Брусен – 423, Очиндол – 106 и Цаконица – 33 (-5), Крапец – 352,  Лютидол – 138 и Старо село – 72 (-4), Дърманци – 336, Злидол – 80, Крета – 214 и Царевец – 256 (-3), Върбешница – 281 и Руска Бела – 282 (-2), Горна Бешовица – 94 и Кален – 58 (-1). 

Само в две села адресно регистрираните с постоянен адрес остават непроменена величина: Оселна – 395 и Ослен Криводол – 86. Единственото населено място в общината с положителен прираст през миналата година е Ребърково – 286 жители (+5). 

Ако погледнем по-назад във времето, през последните около три десетилетия населението на община Мездра се е стопило с близо 9 хил. души: 28 987 при преброяването на 04.12.1992 г., при 20 001 към 15.12.2021 г. Тоест, налице е отрицателен прираст от 8 986 души. За гр. Мездра данните са: 13 006 (1992 г.) и 11 312 към 15.12.2021 г. (-1 694). 

Още по-драстично е намалението спрямо „върховата“ в демографско отношение 1985 г. При последното преброяване на населението в страната преди демократичните промени през 1989 г. община Мездра е имала 31 023 жители, което е с 11 022 повече спрямо края на миналата година, а гр. Мездра – 13 709 жители (- 2 397). 

Както отбелязват експерти от Националния статистически институт, задълбочаването на негативните демографски тенденции в България като цяло се дължи най-вече на ниската раждаемост и на миграционните процеси.