____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

77 семейства са подпомогнати финансово от Община Мездра през 2021 г. при раждане на дете

Mezdra_Novorodeni_2021

Еднократна финансова помощ в размер от 100 до 700 лв. е изплатила през миналата година Община Мездра на 77 семейства при раждане на дете. 54 от тях са подпомогнати с по 350 лв. за първо дете, 21 – с по 300 лв. за второ дете и 1 – със 100 лв. за трето дете. Едно семейство е получило еднократна помощ от 700 лв. за новородени близнаци.   

Общата сума, която е изплатена през 2021 г. на правоимащи лица, е в размер на 26 000 лв. Целевите средства са отпуснати в изпълнение на Решение №254/ 25.02.2021 г. на Общинския съвет, с което е приет бюджетът на Община Мездра за миналата година. 

Условията за отпускане на еднократната финансова помощ са две: поне един от родителите да има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето и двамата родители да имат минимум средно образование. 

Мярката беше въведена преди 14 години, за да се насърчи раждаемостта и да се подпомогнат семействата при отглеждането на новородени. Средствата за финансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския бюджет. 

През периода 2008-2021 г. Община Мездра е подпомогнала общо 1 677 семейства, за което от местната хазна са изплатени 533 600 лв.