____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-pagination:none;<br /><br />
mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:none;tab-stops:0cm”>             О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>    <span style="font-family:<br /><br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>     Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен  от 7  кв. м      в  гр. Мездра   на тротоарното платно пред  ул. „ Чавдар Войвода „ № 8,  съгласно  приложена схема  .     Търгът ще  се проведе на  19 .0<span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>2 . 2013г. от 1<span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>0.30 часа в  Община Мездра <span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br /><br />
BG”>–стая № 201.  Втора дата – 26.0<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br /><br />
BG”>2 . 2013г. в същия час и място.

      <span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>    За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -   стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

РС                                   КМЕТ

НА ОБЩИНА МЕЗДРА :………………..

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

 

<span lang="RU" style="font-family:<br /><br />
Arial;mso-ansi-language:RU”> 

 

https://www.livechatalternative.com/