____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЯВА

На предстоящето заседание на Общински съвет – Мездра на 26.06.2008 година ще се разгледа Докладна записка от Стефан Красимиров – общински съветник от Коалиция “ ДОМ” относно Преименуване на улици в град Мездра и в населените места от община Мездра.
Докладната записка е на разположение на гражданите в деловодството на ОбС – Мездра

https://www.livechatalternative.com/