__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за удължаване срока за концесия за строителство с предмет: ,,Изграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”

scan13020514370_1