____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-pagination:none;<br /><br />
mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:none;tab-stops:0cm”>                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А  

:

 

 

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи – частна   общинска собственост- ливади   на територията на с. Горна Бешовица .          Търгът ще  се проведе на  <span lang="RU" style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:RU”>19. 03. 2013 г. от  10.00 часа в Община Мездра<span style="font-family:<br /><br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>, стая № 201  . Втора дата – 26.03. 2013г.  в същия час и място.

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>            При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>       <span style="mso-tab-count:<br /><br />
1″>     За допълнителна информация   и  уточняване номерата на

<span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>имотите  :     стая № 104-а и №  109 <span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>    на <span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>      общината ,  тел. 0910 /9-21-16, вътр.112  или   156.

<span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”> 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                 / Ив. Аспарухов /

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br /><br />
RU”> 

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”> 

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-pagination:none;<br /><br />
mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:none;tab-stops:0cm”>               О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи – частна   общинска собственост  на територията на с.  Оселна  , съгласно приложени скици .              Търгът ще  се проведе на  <span lang="RU" style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:RU”>12. 03. 2013 г. от  10.30 часа в Община Мездра<span style="font-family:<br /><br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>, стая № 201  . Втора дата – 19.03. 2013г.  в същия час и място.

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>            При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.

<span lang="ET" style="font-family:<br /><br />
Arial”>       <span style="mso-tab-count:<br /><br />
1″>     За допълнителна информация   и  уточняване номерата на

<span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>имотите  :     стая № 104-а и №  109 <span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>    на <span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”>      общината ,  тел. 0910 /9-21-16, вътр.112  или   156.

<span style="font-family:Arial;<br /><br />
mso-ansi-language:BG”> 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                  / Ив. Аспарухов /

<span lang="RU" style="font-size:14.0pt;font-family:A4p;<br /><br />
mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”> 

<span lang="ET" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:<br /><br />
12.0pt;font-family:A4p”> 

<span lang="ET" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:<br /><br />
12.0pt;font-family:A4p”> 

https://www.livechatalternative.com/