____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 8 (осем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ – 150/16.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 8 (осем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат от лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:
-        за в.ф. 34400 – Варна – 1(една) длъжност за офицер;
-        за в.ф. 22580 – Приселци – 1(една) длъжност за офицер;
-        за в.ф. 22480 – Бургас – 1(една) длъжност за офицерски кандидат;
-        за в.ф. 22580 – Приселци – 4(четири) длъжности за сержанти/старшини;
-        за в.ф. 54830 – Варна – 1(една) длъжност за сержант/старшина.

Документи се приемат до:
02.03.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
 GSM 0884541327
https://www.livechatalternative.com/