____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Съвместното командване на Специалните операции в гарнизон София

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед №ЗРД- 198/18.02.2022 г. на Командира на Съвместното командване на Специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 30 (тридесет) вакантни войнишки длъжности във военнo формированиe 56130 – Банкя от състава на Съвместното командване на Специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.Срок за подаване на документи:
28.03.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

 GSM 0884541327

https://www.livechatalternative.com/