____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Военноморските сили

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-01-58/21.02.2022 г. на Командира на Военноморските сили са обявени  177 (сто седемдесет и седем) вакантни матроски/войнишки/ длъжности във военни формирования от  Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:
 • във в.ф.38920 – Варна                – 15 длъжности;
 • във в.ф.22480 – Бургас               – 36 длъжности;
 • във в.ф.56080 – Варна                – 15 длъжности;
 • във в.ф.18360 – Бургас               – 14 длъжности;
 • във в.ф.28580 – Варна                – 18 длъжности;
 • във в.ф.32140 – Варна                –   4 длъжности;
 • във в.ф.56070 – Варна                –   7 длъжности;
 • във в.ф.57240 – Варна                –   1 длъжност;
 • във в.ф.32890 – Бургас               –   1 длъжност;
 • във в.ф.54960 – Бургас                –  1 длъжност;
 • във в.ф.24830 – Бургас                –  1 длъжност;
 • във в.ф.26420 – Бургас                –  1 длъжност;
 • във в.ф.34410 – Варна                 – 17 длъжности;
 • във в.ф.44320 – Сенокос             –   6 длъжности;
 • във в.ф.26800 – Варна                 – 12 длъжности;
 • във в.ф.26870 – Варна                 –    1 длъжност;
 • във в.ф.54830 – Варна                 –    2 длъжности;
 • във в.ф.28430 – Варна                 –    3 длъжности;
 • във в.ф.22580 – Приселци           –   4 длъжности;
 • във в.ф.32300 – Варна                 –    3 длъжности;
 • във в.ф.36940 – Варна                 –    6 длъжности;
 • във в.ф.38010 – Приселци           –   7 длъжности;
 • във в.ф.54940 – Варна                 –    2 длъжности;

Документи се приемат до:
31.03.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327
https://www.livechatalternative.com/