____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Сухопътни войски

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-160/10.02.2022 г. на Командира на Сухопътните войски са обявени              200 (двеста) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

-        във в.ф.28610 – София                – 5 длъжности;
-        в гарнизон Стара Загора         – 16 длъжности;
-        в гарнизон Ямбол                          – 15 длъжности;
-        във в.ф.52740 – Хасково                – 15 длъжности;
-        във в.ф.38220- Плевен                   – 4 длъжности;
-        във в.ф.34750- Карлово                 – 70 длъжности;
-        във в.ф.56040- Благоевград          – 13 длъжности;
-       във в.ф.54990 – Враца              – 7 длъжности;
-        в гарнизон Белене                                 – 11 длъжности;
-        във в.ф.44220- Пловдив                       – 9 длъжности;
-        във в.ф.42600 – Мусачево                    – 15 длъжности;
-        във в.ф.22790 – Горна Оряховица       – 5 длъжности;
-        във в.ф.28330 – Смолян                        – 15 длъжности;

Документи се приемат до:
22.03.2022 год. включително.Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на
тел. 0910 5 57 18,   0910 9 23 56, 09123 2310,  092 62 40 44,     0888 218 242;
2. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10,

тел.092 62 40 44