СЪОБЩЕНИЕ за желаещите да кандидатстват за работа в Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към ОЦСУД

SKMBT_C22413022610300_Page_1