__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ за желаещите да кандидатстват за работа като лични асистенти, социални асистенти и домашни санитари

SKMBT_C22413022610300_Page_2