__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ за желаещите да кандидатстват за получаване на почасови социални услуги в домашна среда / като лични асистенти, социални асистенти и домашни санитари/

SKMBT_C22413022610300_Page_3