____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ за желаещите да кандидатстват за получаване на почасови социални услуги в домашна среда / като лични асистенти, социални асистенти и домашни санитари/

SKMBT_C22413022610300_Page_3

https://www.livechatalternative.com/