____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В А

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В А

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на дървесина – борова култура в имот № 070007, отдел 401”А” в местността „ Рупака „ в землището на с. Руска Бяла , общо 432 куб.м. Търгът ще се проведе в Общинске администрация Мездра ,ул. „ Хр.Ботев „ № 27 на 30.09.2008г. от 10.00 часа. Втора дата – 07.10. 2008г. в същия час и място.
Срок за представяне на документите за участие в търга – деня предхождащ провеждането на процедурата , до 15.00 часа в стая № 104-а на общината.
За допълнителна информация тел. 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА:

……………………../ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/