____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Годишно отчетно събрание на териториалната организация на Съюза на слепите в България се проведе в Мездра

SSB_TO_Mezdra_Sabranie 2022_02

Териториалната организация (ТО) на Съюза на слепите в България (ССБ) – гр. Мездра, която обединява хората със зрителни увреждания в общините Мездра и Роман, проведе редовно годишно отчетно събрание. Гости на форума бяха кметът на Мездра Иван Аспарухов, заместник-кметът Нели Минева и Наталия Христова-Горанова – директор на Общинския център за социални услуги и дейности. 

SSB_TO_Mezdra_Sabranie 2022_08

Преди деловата част присъстващите почетоха със ставане на крака и едноминутно мълчание паметта на членовете на организацията, починали през изтеклата година. 

На събранието бяха приети Отчетен доклад за дейността на ТО на ССБ – гр. Мездра за периода м. май 2021 г. – м. април 2022 г., Програма за дейността на организацията през 2022/2023 г. и Проектопредложения за решения през същия период. 

SSB_TO_Mezdra_Sabranie 2022_03

От доклада, изнесен от сътрудника Виолета Генкова, стана ясно, че през отчетния период са проведени 6 заседания на Управителния съвет на ТО на ССБ – гр. Мездра. Наред с това са консултирани съюзни членове, потърсили помощ при попълването на документи във връзка с кандидатстване по национални и европейски програми за подпомагане на лица с увреждания в Дирекция „Социално подпомагане“ и в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ при Община Мездра, както и при лечение в здравни заведения. Поради противоепидемичните мерки, въведени във връзка с пандемията от Covid-19, през м. г. не са чествани Международният ден на белия бастун и други традиционни празници. Понастоящем в местната структура на ССБ членуват 37 незрящи от двете общини, докато в началото на отчетния период те са били 45-ма. 

Приети бяха следните проектопредложения за решения: 

• Продължаване добрата практика на сътрудничество с Община Мездра и с други институции в подкрепа на членовете на ТО на ССБ – гр. Мездра. 

• Подпомагане с парични средства или в натура членовете на организацията в нужда. 

• Осигуряване на транспорт на незрящи до лечебни заведения. 

• Отбелязване на Международния ден на белия бастун – 15 октомври, Международния ден на незрящите – 13 ноември и Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. 

• Насърчаване на членовете на организацията да ползват почивните станции на ССБ и рехабилитационна база в с. Шипково, община Троян. 

По случай 100-годишнината на Съюза на слепите в България – юбилей, който беше отбелязан през 2021 г., Наталия Христова-Горанова връчи от името на ССБ почетен юбилеен плакет на Община Мездра за оказаната подкрепа през годините на съсловната организация. Наградата прие с благодарност кметът Иван Аспарухов, който поздрави хората със зрителни увреждания, пожела им да са живи и здрави и ги увери, че Община Мездра ще продължи да им помага и занапред. 

SSB_TO_Mezdra_Sabranie 2022_14

По повод кръглата годишнина на ССБ юбилейни грамоти получиха Лиляна Генова и Наталия Христова-Горанова за техния принос в развитието на организацията, социално приобщаване на хората със зрителни увреждания и повишаване качеството на техния живот.