____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Нов общински съветник положи клетва в Мездра

Общинският съвет прие Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз 

ObS_Mezdra_Sesiya_26.05.2022_01

Нов общински съветник влезе в Общински съвет (ОбС) – Мездра. С Решение №157-МИ/ 09.05.2022 г. на Общинската избирателна комисия, поради предсрочното прекратяване на правомощията на общинския съветник Катя Йотова от Местна коалиция „АБВ (Земеделски народен съюз, Воля)“, е обявен за избран за общински съветник следващият в листата на коалицията Преслав Христов. 

ObS_Mezdra_Sesiya_26.05.2022_02

Христов положи клетва на майската сесия на ОбС и беше включен, на мястото на Катя Йотова, в състава на Постоянните комисии „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“, „Образование, култура, наука“ и „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“. За председател на Постоянната комисия „Образование, култура, наука“, на мястото на Катя Йотова, беше избран Тошко Стоянов от МК „АБВ (Земеделски народен съюз, Воля)“. 

ObS_Mezdra_Sesiya_26.05.2022_04

ОбС прие Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз, адресирана до Президента на Република България, Председателя на Народното събрание, Министерския съвет и Министерство на външните работи. В декларацията общинските съветници призоват Народното събрание и Министерския съвет „да се придържат стриктно към изпълнението на Рамковата позиция от 9 октомври 2019 г. относно разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония, Декларацията на 44-ото Народно събрание от 10 октомври 2019 г., както и решенията на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на Република България от 10 януари 2022 г.“ 

„Като представители на българския народ, избрани на редовни избори, Ви призоваваме да защитите българския национален интерес в РС Македония, което ще бъде и стратегически принос за стабилността и просперитета на региона и бъдещето на ЕС, пише в заключение в декларацията. Апелираме към вас за стриктно изпълнение на всички точки, условия и етапи залегнали в Рамковата позиция, Декларацията на Народното събрание, решенията на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента и духа и буквата на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство.“ 

ОбС прие отчетите на всичките 21 читалища в община Мездра за тяхната дейност през 2021 г. и определи Нели Минева – заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“, за представител на Община Мездра в комисиите, които ще изработят Областна здравна карта и Областна аптечна карта на област Враца. 

Съветниците се разпоредиха с общински поземлени имоти в землищата на селата Върбешница, Лютидол, Моравица и Ребърково и разрешиха изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя в землището на с. Брусен във връзка с изграждането на фотоволтаична централа и изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя и горски територии в границите на концесионната площ на Кариера за добив на подземни богатства от находище „Равнище“ в землището на с. Върбешница. 

ОбС даде мандат на кмета Иван Аспарухов да представи позицията на Община Мездра по точките в дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, което ще се проведе 21.06.2022 г.