____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Лицензирана фирма ще извършва ветеринарномедицинска обработка на котки в гр. Мездра

Mezdra_Kotki_Veterinarnomeditsinska obrabotka_2022_01

С цел ограничаване популацията на домашни и на безстопанствени  котки Община Мездра съобщава, че е получена следната оферта от лицензираната фирма „Ветеринарни практики 3Д“ ООД – гр. Своге за ветеринарномедицинска обработка на котки: 

І. Кастрация на мъжки и женски котки – 60.00 лева на котка с ДДС. 

В цената са включени труд, премедикация, упойка (първоначална и поддържаща), консумативи (еднократни остриета за скалпели, инжекционни игли, стерилни и нестерилни марлени тампони, еднократни стерилни ръкавици, стерилни операционни кърпи, интравенозни катетри, еднократни инфузионни комплекти, еднократни спринцовки, различни видове хирургични конци и др.), лекарствени препарати (инжективни антибиотици с депо действие, локални антибиотични средства, инфузионни разтвори), дезинфекционни препарати. 

Ветеринарномедицинска оперативна намеса: 

• Кастрация на мъжка котка (castratio) – тотално отстраняване на семенници и надсеменници. Извършва се под пълна наркоза.; 

• Кастрация на женска котка (ovariohysteroectomia) – тотална ампутация на целия вътрешен полов апарат. Извършва се под пълна наркоза. 

В цената са включени отстраняване на всички физиологични и патологични състояния на кастрираните животни (бременност, туморни образувания на семенници, надсеменници, яйчници и млечни жлези, цисти на яйчници, пиометра и др.). 

Mezdra_Kotki_Veterinarnomeditsinska obrabotka_2022_03

ІІ. Ваксинация против бяс – 5.00 лева на котка с ДДС. 

В цената са включени ваксина, труд, консумативи (стерилна еднократна спринцовка, стерилна еднократна игла), дезинфекционни средства. 

ІІІ. Обезпаразитяване против вътрешни паразити – 6.00 лева на котка с ДДС. 

В цената се включва обезпаразитяващ лекарствен продукт и труд. 

ІV. Идентификация чрез купиране на върха на лява ушна раковина – 5.00 лева на котка с ДДС. 

V. Улавяне и транспорт – 30.00 лева на котка с ДДС. 

В цената са включени труд, транспортни разходи, упойки и консумативи. 

VІ. Обезпаразитяване против външни паразити – 6.00 лева на котка с ДДС. 

В цената са включени обезпаразитяващ лекарствен продукт и труд. 

VІІ. Изготвяне и поддържане на регистър на обработените котки. 

Цялостната ветеринарномедицинска обработка струва 112.00 лева на котка с ДДС. 

Ветеринарномедицинската обработка без включено залавяне е 82.00 лева на котка с ДДС. 

Всички процедури от ветеринарномедицинската обработка се заплащат от собствениците на котките! 

*** 

Заявки за ветеринарномедицинска обработка на домашни и на безстопанствени котки се приемат на тел. 0879 40 55 57, Радослава Готова, еколог в Общинско предприятие „Чистота“ и отговорник на общински приют за безстопанствени животни. 

При подаване на минимум 10 броя заявки в гр. Мездра ще бъде разположена Мобилна ветеринарна амбулатория, в която ще бъде извършвана ветеринарномедицинската обработка. 

За датите на обработката и местоположението на амбулаторията можете да се обръщате към координатора на акцията на горепосочения телефон!