____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение на основание чл.18а, ал. 10 от АПК до собствениците на ПИ63450.4.47, ПИ63450.4.50, ПИ63450.4.51, ПИ63450.4.42 и ПИ63450.4.45 в землището на с. Руска Бела

Съобщение по чл.18а, ал.10 АПК

https://www.livechatalternative.com/